Begroting 2019

                         

 

 

                 2018

          2019

 

inkomsten

begroting

werkelijk

begroting

 

 

 

 

Contributie leden

2.500

2.050

2.670

Activiteitencommissie

4.200

30

-

Advertenties site basbel.nl

-

-

-

Advertenties nieuwsbrief

500

480

335

Kerstdiner

-

1.426

1.500

Vaarderhoogt

-

137

180

Koffieochtenden

-

32

 

Giften

-

-

-

Totaal

7.200

4.155

4.835

 

 

 

 

 

 

uitgaven

 

 

 

 

 

 

 

Activiteitencommissie

4.800

2.042

2.723

Ledenvergadering

200

-

25

Website

20

17

20

Lidmaatschap FASv

300

293

370

Kamer van Koophandel

50

-

-

Bankkosten

180

180

195

Vrijwilligers

-

-

100

Huur accomodaties

-

-

50

Solidariteitsfonds

-

-

0

Bestuur

-

-

100

Secretariaat

400

-

20

Afschrijving PC administr.

0

-

50

Lief & leed

-

-

70

Drukkosten BasBEL

-

-

1.100

Overige kosten

300

-

12

Totaal

2.300

789

4.835

RSIN = 857103337
KvK nr = 67637264