De jaarcontributie voor BasBEL bedraagt € 25,00. 
Voor een tweede lid op hetzelfde adres bedraagt de contributie € 22,50, en vanaf 2020 € 15,00.

Het inschrijfformulier (zie de pagina 'Lid worden') is tevens incassomachtiging; de contributie wordt automatisch afgeschreven tot wederopzegging (zie de pagina 'Opzeggen') .   

 

 

RSIN = 857103337
KvK nr = 67637264