Algemeen

BasBEL is een vereniging opgezet door een aantal vrijwilligers die later het bestuur zijn gaan vormen. Naast het bestuur hebben een aantal vrijwilligers hun diensten aan de vereniging aageboden. Om duidelijkheid te verkrijgen over de vergoedingen die aan zowel bestuurders als vrijwilligers wordt betaald heeft het bestuur onderstaande regels vastgesteld.

Bestuurders.

Alle bestuurders vanBasBEL zetten zich vrijwillig in om de doelstellingen, zoals vastgelegd in de statuten, te bereiken en ontvangen geen vergoeding voor hun inzet hiervoor.

Kosten voor het uitoefenen van de bestuursfunctie welke voor het realiseren van de doelstellingen worden gemaakt komen voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten kunnen worden gedeclareerd bij de penningmeester tegen inlevering van de originele kwitantie en met vermelding van de reden, het IBAN en de tenaamstelling hiervan. De penningmeester beoordeelt of de uitgaven betrekking hebben op de functie en/of de doelstelling van BasBEL en verzorgt de betaling

Vrijwilligers.

Voor vrijwilligers geldt het bovenstaande ook met dien verstande dat de kosten worden gemaakt in overleg met een of meerdere bestuursleden.

BasBEL betaalt geen vacatiegelden en vrijwilligersvergoeding uit aan haar bestuurders en vrijwilligers.

Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering in Eemnes op 21 november 2018

RSIN = 857103337
KvK nr = 67637264