Tijdens de informatieronde voor raadsleden over de concept-woonvisie is door de BasBEL gepleit voor aanzienlijk meer ouderenwoningen, dichtbij de voorzieningen. 

 

Namens de BasBEL betoogde Jan Sanders dat het vreemd is dat geen normaal vooroverleg over de woonvisie plaatsvond. Op andere beleidsterreinen is dat gebruikelijk. Het lijkt er zo op dat de ene wethouder wel belang hecht aan goed overleg met de professionals en de belangenorganisatie uit het veld, en de andere wethouder niet. 

Het gebrek aan overleg is goed terug te zien in de inhoud van het huidige concept-document. Belangrijke aspecten van ouderenhuisvesting ontbreken nog.

De wethouder scheert alle 65-plussers over één kam, terwijl de focus op de relevante groep van 75 of 80-plussers ontbreekt. Kwantitatieve gegevens over bijvoorbeeld het aantal alleenstaande 75-plussers in 2025 en later zijn niet opgenomen. 

Het wooncompensatiefonds dat in Eemnes al lange tijd een hulpmiddel is voor sociaal woningbouwbeleid, komt in het document niet meer voor. 

Eveneens ontbreekt het planologische of geografische element. Een zogenaamde nultredenwoning is mooi, vooral voor een oudere die moeilijk ter been is, maar niet zo aantrekkelijk als die op meer dan rollatorafstand (zeg: 400 of 500 meter) van winkels en andere voorzieningen ligt. In het beleid voor het sociaal domein wordt eenzaamheid gezien als een van de grootste problemen onderen in Eemnes, en daarbij speelt de woonsituatie een grote rol. Dan is het gek dat in de woonvisie dit element niet voorkomt.

Er wordt ook wordt geen onderzoek aangekondigd naar de mogelijkheden voor seniorenwoningen dichtbij de voorzieningen, terwijl daarvoor op termijn wel degelijk kansen zijn.  

Er is in Eemnes een groot overschoot aan gemiddeld vrij dure eengezinswoningen. Om dat te compenseren zul je in het woningbouwprogramma vanaf nu veel meer woningen moeten realiseren voor starters en ouderen. Als het badwater te koud is, zei Sanders, moet je geen lauw water toevoegen, maar heet. 

Zijn pleidooi om het college te vragen eerst alsnog over de visie te overleggen met professionals en belangenorganisaties, vond bij veel raadsleden gehoor, ook van de eigen fractie van wethouder Lankreijer. Dat hoeft niet veel tijd te kosten (en nauwelijks geld), en er is ook geen echte haast. Lankreijer leek echter te vinden dat hij het met zijn ambtenaren zelf wel afkon. In januari zullen we het zien.

 

 

RSIN = 857103337
KvK nr = 67637264