Kennelijk is er veel belangstelling voor eigentijdse seniorenwoningen. In ieder geval kwamen veel mensen af op de voorlichtingsavond maandag 17 september over de Knarrenhof .

 

De avond vond plaats in het gemeentehuis in Eemnes op initiatief van raadslid Wilma de Boer. Spreker was Peter Prakke van de landelijke stichting de Knarrenhof; zijn gehoor bestond uit raadsleden en een volle publieke tribune.

Met demografische gegevens liet Prakke zien hoe urgent het is dat er meer of zelfs veel meer woningen voor senioren worden gebouwd. Zo is de gemiddelde leeftijd van de volwassen Nederlander inmiddels 51 jaar en is over 20 jaar bijna de helft van Nederland 60+. En terwijl nu 28% van alle huishoudens uit één persoon bestaat, zal dat in 2038 zo'n 45% zijn. 

De aanduiding Knarrenhof is een eigenlijk een geuzennaam, ontleend aan de krasse knarren van Koot en Bie. In het hele land zijn Knarrenhof-projecten in aanbouw; het eerst gerealiseerde hof is gebouwd in Zwolle. Het bestaat eigenlijk uit drie kleine hofjes naast elkaar, met in totaal 48 woningen op een stuk grond van ongeveer 100 bij 120 meter.

Veel projecten hebben de vorm van een hofje, dus woningen van één laag met kap rondom een gezamenlijke tuin. Andere projecten kennen wel 4 of 5 bouwlagen. 
Gelijk aan de projecten is het principe van nabuurschap. De bewoners hebben allemaal hun privacy (“het is geen woongroep”, benadrukte Prakke), maar doen wel regelmatig dingen samen en helpen elkaar een handje. De duidelijke indruk is dat de bewoners minder eenzaam zijn en minder een beroep doen op de zorg en de gemeentelijke WMO. Op dit moment loopt daarnaar verder onderzoek van gemeente en universiteit.

Iedereen kan zich voor € 15,00 inschrijven op de landelijke website Knarrenhof.nl voor een bewonersinitiatief in de eigen of een andere woonplaats. Prakke stelt graag de expertise van de landelijke stichting beschikbaar om samen met zo’n groep de ideeën verder vorm te geven en uit te tekenen. Wel waarschuwt Prakke dat de stichting pas echt in actie komt als er een concrete locatie voorhanden is.

Maandag in het gemeentehuis bleek wel dat daar de bottleneckzit. Een paar locaties die de gemeente tevoren even had gesuggereerd, leken nauwelijks geschikt. Verscheidene bewoners zullen immers minder mobiel zijn, en dat betekent dat een Knarrenhof alleen goed kan worden gebouwd op locaties op “rollator-afstand” van winkels en andere voorzieningen. Het zal nog het nodige beleid vragen van de gemeente om op redelijke termijn zulke locaties vrij te maken. 

                                                                                                                                       BasBEL/18sep18/JS

RSIN = 857103337
KvK nr = 67637264