Op 22 maart vond in de Bongerd de jaarlijkse ledenvergadering van BasBEL plaats, waarin ook besluiten werden genomen over de activiteiten in het komende jaar.

Hoewel de tweede lentedag van 2022 eigenlijk veel te zonnig was om binnen te zitten, trok de vergadering veel leden en zat de zaal in de Bongerd goed vol.

Jan Sanders, die de door ziekte afwezige voorzitter verving, stond in zijn openingswoord ook even stil bij de moeilijke coronatijd en bij enkele geliefde vrijwilligers die de vereniging verloor.

Voor het komende jaar kan BasBEL weer werken met een compleet bestuur, nu René Diesveld bereid is de rol van penningmeester op zich te nemen. Na zijn presentatie – Diesveld is econoom en oud-directeur van een bekende uitgeverij – stemde de vergadering bij acclamatie in met zijn benoeming.

Op voorspraak van de kascommissie was de vergadering ook akkoord met de jaarrekening over de 2021. Die laat zien dat door enkele bijzondere sponsor-bijdragen de financiële ‘schade’ van het grote Lustrumfeest in oktober binnen de perken bleef, en dat het jaar zelfs met een klein plusje kon worden afgesloten. Wel gaf de kascommissie, bij monde van Jaap Groeneveld, de kritische noot mee dat de financiële administratie op wat eenvoudiger leest zou moeten worden geschoeid. De nieuwe penningmeester – de leden gaan hem ‘Dies’ noemen – beloofde die suggestie graag ter harte te nemen.

De jaarbegroting van BasBEL toont altijd onzekerheden, vooral omdat moeilijk te voorspellen is hoe de geplande uitjes en andere activiteiten zullen aanpakken wat betreft aantallen deelnemers en qua financiën.  Secretaris Ellen de Valk toonde zich optimistisch; er zijn steeds meer leden en hoe meer deelnemers per activiteit hoe makkelijker de kosten ‘uit’ kunnen. De vergadering gaf daarop graag zijn fiat aan de begroting.

Dat gold ook voor het Beleidsplan 2022, met de daarin opgenomen informatiebijeenkomsten, etentjes, uitjes en andere acties voor het nieuwe jaar. Enkele leden toonden zich vooral content met de doorstart van de Maandborrel; vanaf 6 april is er weer iedere eerste woensdag van de maand een ‘spelletjesmiddag met glaasje’ in de Bongerd (vanaf 14.30 uur). Ook bijvoorbeeld de uitjes naar de Zandsculpturen in Garderen, naar de bijzondere tuin van ‘t Landje in ons eigen Eemnes, en naar de historische ‘stoomdriehoek’ van Hoorn-Enkhuizen-Medemblik konden op instemming rekenen. Net als de informatiemiddagen van de notaris (over de twee soorten testamenten) en over de Seniorenwoningen en de ‘Wmo-voorzieningen’.

De vergadering zelf was daarmee ten einde, maar de bijeenkomst nog niet. Ook zijn invalbeurt als Bingo-master ging Sanders prima af. En of het nu vooral aan hem lag, of aan het gepresenteerde glaasje – in ieder geval werd er veel gelachen en hadden de leden het nog lang heel gezellig.

 

 

RSIN = 857103337
KvK nr = 67637264