De zaal van de Bongerd zat helemaal vol tijdens de jaarvergadering van BasBEL op 14 september. De leden wilden horen hoe het er voor staat met de vereniging. Ook maakten ze graag gebruik van de mogelijkheid zelf

mee te besluiten welke activiteiten er zijn in het komende jaar. En bovenal wilden de leden elkaar gewoon weer eens zien om gezellig bij te praten.

Voorzitter René Kemperman en secretaris Ellen de Valk benadrukten hoe blij het bestuur is dat de coronaperiode nu bijna op zijn eind lijkt. Het afgelopen jaar is wel het nodige ondernomen, zoals met Pasen en Kerstmis. Ook was er de geslaagde Poffertjesmiddag eind van de zomer, en werd bijvoorbeeld in goed overleg met de gemeente een flink aantal nieuwe zitbanken gerealiseerd. Maar al met al kon het bestuur toch minder doen dan het had gewild.

 Wat overheerst is de trots dat BasBEL een snel groeiende vereniging is die nu vijf jaar bestaat. Op 15 oktober is er een lustrumlunch. Dat gaat een mooie festiviteit worden, waarvoor al bijna 100 leden zich hebben opgegeven. Graag voldeed de vergadering aan het verzoek van René om Ellen met een applausje alvast te danken voor al haar voorbereidend werk.

Op advies van de kascommissie stemde de vergadering verder in met de financiële jaarrekening, evenals met de begroting voor het komende jaar. Die begroting toont het voornemen het komende jaar weer meer uitjes, informatiemiddagen en andere activiteiten te ondernemen.


invullen 'stembiljetten' voor nieuwe activiteiten 

Zoals vice-voorzitter Jan Sanders uiteen zette is het een mooie traditie dat Basbel-leden zelf zeggenschap hebben in de keuze van die activiteiten. Een van de leukste happenings van de afgelopen jaren, de geslaagde boottocht in Amersfoort, was ook een initiatief vanuit de ledenvergadering.
Dat lieten de leden zich geen twee keer zeggen. Graag deden ze suggesties voor enkele aanvullende activiteiten op het speciale stembiljet. En zodoende konden de leden hun keuzes – het mochten er meer zijn – ook dit jaar weer kenbaar maken. Jan zegde toe dat de uitslag van de activiteiten-verkiezing snel bekend wordt gemaakt op de website en later in BasBLAD.  *)

Direct aansluitend aan de vergadering toonde René zijn kwaliteiten als Bingo-master. Met een wijntje, frisje of advocaatje erbij beleefde de zaal daar zichtbaar en hoorbaar veel plezier aan.

 

*) Aanvullende noot redactie:

Stembiljetten geteld:

Het bestuur laat weten dat daags na de vergadering de stembiljetten voor de activiteiten in het komende jaar zijn geopend en geteld, in aanwezigheid (bij ontbreken van een notaris) van Mary de Valk die toezag op een eerlijke telling.

De uitslag, naar volgorde van het aantal uitgebrachte stemmen (meer dan twee) is als volgt:

Kerstdiner: 29 stemmen;   Lustrumluch: 27;   Paaslunch: 27;   Rijsttafel bij Eemnesser Chinees 26;   Tochtje op de Vecht: 23;   High-tea in Rust Wat: 21;  Maandelijkse spelletjesmiddag 19;   Pannenkoeken bij Wildenburg in Baarn: 19;   Lunch in ’t Bluk (+ bezoek geologisch museum) 18;  Stoomtrein Enkhuizen: 14;   Bezoek zandsculpturen Garderen: 14;    Vliegtuigmuseum Soesterberg: 14;    Avifauna 11;   Lijsttrekkersdebat  raadsverkiezingen:   9;   Expositie Singer: 9;   Informatiemiddag erfrecht notaris: 8;   Kerstmarkt: 8;   Zangochtend met weidevogels: 8;    ; Fruitcorso: 7;  dierentuin Amersfoort: 6;    Sinterklaasfeest grootouders en kleinkinderen: 5;   bezoek ’t Landje: 3.


Het bestuur zegt toe, met hulp van vrijwilligers, zoveel mogelijk van de meest gekozen activiteiten ook daadwerkelijk te organiseren.

 

de geïmproviseerde 'stembus' raakte goed gevuld

RSIN = 857103337
KvK nr = 67637264