We zitten inmiddels dik vijf maanden na de verkiezingen en een nieuw kabinet is nog niet in zicht. De Koepel Gepensioneerden constateert in een persbericht van deze week dat van de 24 ministers en staatssecretarissen die aan Rutte 3 begonnen, er welgeteld nog zes op hun plek zitten. Daar waar dat het kabinet uitkomt, zegt de Koepel, neemt het zonder mandaat beslissingen. En als het lastig wordt beroept men zich op de demissionaire status: ‘we hebben geen mandaat.’ 

In de tussentijd bereidt men zich voor op Prinsjesdag, als de begroting van volgend jaar moet worden gepresenteerd. In het diepste geheim, aldus de Koepel, behalve als er goed nieuws te melden is en ergens extra geld voor wordt uitgetrokken. Dan wordt naar hartelust gelekt en kunnen we dat overal lezen. Dat klimaat en veiligheid op extra miljarden kunnen rekenen bijvoorbeeld.

Dat geldt helaas niet voor senioren, die inmiddels al jarenlang onderaan alle koopkrachtlijstjes bungelen. Een poging van Groen Links en PvdA vorige week om in totaal twee miljard uit de trekken voor koopkrachtmaatregelen (waarbij senioren prominent werden genoemd) is inmiddels in schoonheid (of beter: in lelijkheid) gestrand: ze zijn niet welkom aan de formatietafel. Daar kun je van alles van vinden, maar voor de koopkracht van senioren lijkt het niet per se goed nieuws te zijn, zo stelt de Koepel vast. Volgens de berichten gaat er overigens wel geld naar koopkrachtherstel (dat is dus geen koopkrachtverbetering), maar dan zo’n 90% minder dan beide linkse partijen voorstelden. In totaal zou nu 200 miljoen beschikbaar komen: voor gezinnen, alleenverdieners, en senioren. 

Wat dat daadwerkelijk voor de portemonnee van senioren gaat betekenen, is nog niet helder. Wel helder is dat er in ieder geval enige beweging is gekomen na de oproep aan de politiek die de Koepel Gepensioneerden onlangs deed.

Maar net zo helder is dat het echte vliegwiel om de koopkracht van senioren aan te slingeren de indexatie van de pensioenen is. Net zoals de indexatie-achterstand die veel gepensioneerden de laatste tien jaar hebben opgelopen de voornaamste reden is van het steeds meer gaan achterlopen van senioren in hun koopkracht.

Daarom zegt de Koepel zich met volle kracht op die twee punten te blijven inzetten: doe iets aan die indexatie-achterstand en maak indexatie weer mogelijk. Dat wil de Koepel doen we richting Prinsjesdag, richting een nieuw kabinet, richting alle politieke partijen en uiteraard richting minister Koolmees, vakbonden en werkgevers bij de uitwerking van het pensioenakkoord.

 

RSIN = 857103337
KvK nr = 67637264