Ruim een maand geleden zat de Koepel Gepensioneerden (waarbij BasBEL is aangesloten) andere seniorenorganisaties bij informateur Mariëtte Hamer aan tafel. Eind juli gaven de organisaties een vervolg aan hun pleidooi, met een aan de politiek gericht manifest.

Daarin worden vijf actiepunten benoemd die deel moeten uitmaken van het ouderenbeleid van de toekomst. En van het regeerakkoord waaraan nu wordt geschreven.

  1. Maak na alle plannen en studies nu harde afspraken over woningen voor senioren. Met ‘aantallen en jaartallen’. Goed ouder worden begint immers bij prettig wonen in een fijne wijk.

  2. Investeer fors in preventie en welzijn. Voorkomen is beter (en goedkoper) dan genezen.

  3. Maak een eind aan het steeds onderaan de koopkrachtlijstjes bungelen van senioren. Plannen voor fiscalisering van de AOW of hogere eigen bijdragen in de zorg horen dan ook niet in het regeerakkoord, maar in de prullenbak.

  4. Kom in plaats daarvan de met het pensioenakkoord gedane belofte van een koopkrachtig pensioen na door nu (en niet pas over een paar jaar) perspectief op pensioen te bieden.

  5. Pak de kansen en uitdagingen van een samenleving waarin het aantal senioren toeneemt
    integraal aan. Maak een eind aan de situatie dat verantwoordelijkheden her en der zijn belegd, waardoor feitelijk niemand verantwoordelijk is.

Onze samenleving is nog onvoldoende ingericht op goed ouder worden, terwijl de groep senioren straks een kwart van onze bevolking uitmaakt. Politici op landelijk, regionaal en landelijk niveau realiseren zich niet goed genoeg dat daarvoor nu actie nodig is. Met het manifest doen seniorenorganisaties een oproep die actie handen en voeten te geven.

Het BasBEL-bestuur volgt de landelijke ontwikkelingen nauwgezet. Op plaatselijk niveau voeren wij de komende maanden gesprekken met de raadsfracties om te pleiten voor een actief ouderenbeleid in de programma’s voor de raadsverkiezingen van 16 maart volgend jaar.

 

RSIN = 857103337
KvK nr = 67637264