Nu bijna alle BasBEL-leden twee keer zijn gevaccineerd wordt het weer tijd om samen leuke dingen te doen. Het bestuur nodigt alle leden vast uit om de datum van 15 oktober te reserveren voor een feestelijke lustrumlunch. Introducés en nieuwe leden zijn van harte welkom.

Eind 2021 bestaat onze seniorenvereniging 5 jaar.  Net als in veel andere gemeenten is BasBEL opgericht nadat de landelijke ANBO een wel erg centralistische koers had ingezet, waarin voor een eigen geluid van de lokale afdelingen nauwelijks meer ruimte was. Met hulp van een kleine startsubsidie van ieder van de drie BEL-gemeenten is de vereniging voortvarend van start gegaan en snel gegroeid. Het afgelopen coronajaar wisten we het aantal leden stabiel te houden en voor de komende jaren verwachten we een verdere groei. Op dit moment telt BasBEL zo’n 170 leden.

Financieel staan we op eigen benen, al stoppen enkele sponsors ons af en toe wat extra’s toe om bijvoorbeeld het Kerstdiner voor iedereen betaalbaar te houden.

Als corona geen roet in het eten gooit, stellen de leden elk jaar de begroting vast in de jaarvergadering, samen met de lijst van te ondernemen activiteiten.

Die activiteiten zijn heel uiteenlopend - vaak van informatieve en recreatieve aard, in de vorm van uitjes, lezingen, spelletjesborrels en etentjes. Daarnaast is BasBEL er voor collectieve en individuele belangenbehartiging voor senioren, ondermeer op het gebied van WMO, toegankelijkheid van het openbaar van gebied, woningbouw en belastingservice.
Alle leden kennen ons goed van het BasBLAD dat wij vier keer per jaar thuis in de bus bezorgen. Leden met internet bezoeken regelmatig onze website (Basbel.nl) met ondermeer een kalender die een selectie bevat van door onszelf en door anderen georganiseerde activiteiten.

Ons 5-jarig bestaan van BasBEL vieren we op vrijdag 15 oktober 2021, tussen 11.00 en uiterlijk 15.00 uur. Het bestuur vraagt alle leden deze datum in de agenda te reserveren voor een feestlunch in het Huis van Eemnes. In september volgt de officiële uitnodiging met meer details over programma en tijdstippen.

Namens het bestuur,

Secretaris Ellen de Valk

RSIN = 857103337
KvK nr = 67637264