De commissie bezwaarschriften heeft zich achter het verzoek van BasBEL gesteld en verlangt van het Eemnesser college van B&W dat het de resultaten vrijgeeft van de enquête over woonwensen. Eerder weigerde het college

het verzoek van BasBEL te honoreren.

Vorig najaar werd door onderzoeksbureau Atrivé in opdracht van de gemeente een enquête gehouden naar de woonwensen onder de Eemnesser inwoners. De antwoorden van de inwoners op de gestelde vragen werden echter niet openbaar gemaakt. Het enige wat het college naar buiten bracht was het Rapport (met een tabellenboek) “Wonen tussen Stad en Platteland”.

Dat rapport leek echter vooral een bewerking van een selectie van de resultaten. Zo zegt het rapport niets over het concept Knarrenhof, terwijl vraag 36 van de enquête daar toch echt over ging. Het zegt ook niks over de antwoorden op open vragen, bijvoorbeeld over fysieke mobiliteit en het belang van een maximale rollator-afstand tot de voorzieningen. Het Rapport geeft evenmin een onderbouwing van stellingen die door raadsleden in de zogeheten Ronde van 22 februari onbegrijpelijk werden gevonden, waaronder de stelling dat de eerste jaren nauwelijks behoefte bestaat aan goedkope koopwoningen. Voor BasBEL toonden deze voorbeelden het belang van openbaarmaking van de oorspronkelijke data: de antwoorden op de vragen.

Knarrenhof: wel een vraag over gesteld in enquête, niet teruggevonden in rapport.

Het BasBEL-bestuur vroeg daarom om die resultaten, ook met een beroep op de Wob, de Wet openbaarheid van bestuur. Toen het college bleef weigeren, werd een bezwaarschrift ingediend. B&W verweerde zich door te stellen die oorspronkelijke antwoorden niet te hebben, maar moest in de zitting van de bezwarencommissie wel erkennen die gegevens in ieder geval met één telefoontje of mailtje te kunnen opvragen bij bureau Atrivé. De commissie was het er daarom mee eens dat het wel flauw was om dan toch die gegevens niet te willen verstrekken. De commissie liet de namens B&W aanwezig beleidsambtenaar toezeggen de antwoorden binnen 14 dagen op te vragen. Dan vallen ze vervolgens automatisch onder de Wob, en moeten ze dus worden vrijgegeven.

RSIN = 857103337
KvK nr = 67637264