Aan de universiteit van Amsterdam is een onderzoekscentrum verbonden dat zich richt op het welbevinden van senioren. Doel van het centrum is om met een radicaal nieuwe aanpak

bij te dragen aan een betere geestelijke gezondheid van ouderen. De universiteit zoekt 10.000 ouderen om mee te doen aan het deze maand gestarte onderzoeksproject “Senioren doen mee”. Van de deelnemers wordt alleen gevraagd dat zij thuis achter de computer een aantal vragen beantwoorden. BasBEL ondersteunt de oproep van harte.

Mensen worden heel verschillend oud, stelt de hoogleraar veroudering Richard Ridderinkhof van de UvA. De een is erg gelukkig en zit lekker in zijn vel, terwijl de ander kampt met dingen als lichamelijk ongemak, depressieve gevoelens, verslaving of stress. Een samenspel van factoren bepaalt hoe iemand zich voelt.
Hoe meet je bijvoorbeeld een ervaring als geluk? De onderzoekers willen kijken hoe senioren zich voelen en hoe zij hun leven ervaren. Hoe voelen zij zich geestelijk, sociaal en lichamelijk? Hoe beoordelen zij hun kwaliteit van leven? Hoe kwetsbaar zijn zij zelf?
De universiteit gaat in dit project in kaart brengen hoe senioren hun leven inrichten en wat de effecten daarvan zijn. Als ze daar patronen in ontdekken kunnen zij mogelijkheden ontwikkelen die kunnen helpen bij het gezond ouder worden.
De onderzoekers gaan zich richten op verschillende factoren, o.a. geslacht, opleidingsniveau, relationele status, religie, karaktereigenschappen, eenzaamheid, eigenwaarde, lichamelijke problemen, geheugen, enzovoorts.  
Daarnaast kijken de onderzoekers ook naar het gewone dagelijkse leven van senioren en naar de impact van ingrijpende gebeurtenissen in hun leven. Ook worden in het project onderwerpen meegenomen zoals het wel of niet hebben van een huisdier en het gebruik van internet.

Wilt u meedoen aan het project en meewerken aan een beter inzicht op het leven van senioren? Ga naar de website van “Senioren doen mee” van het centrum: seniorendoenmee.nl en meld u aan.

Alle deelnemers ontvangen als dank een brochure met tips ter bevordering van gezond ouder worden, op basis van de wetenschappelijke inzichten die tot dusver beschikbaar zijn.

U kunt ook een kort voorproefje (testje) doen op de test site:  https://scripting.neurotask.com/exp/IbdR8yrzqd

RSIN = 857103337
KvK nr = 67637264