Na een gesprek met wethouder Reijn, wees BasBEL een half jaar geleden een twintigtal plekken aan voor zitbanken in de gemeente Eemnes. Met succes,

zo blijkt.

Zitbanken in het openbaar gebied zijn juist ook voor senioren van belang, om even uit te rusten en om met elkaar een praatje te maken. Soms zijn zitbanken onderweg zelfs bepalend voor de vraag of ouderen wel of niet zelfstandig naar de winkel of een familielid of kennis durven gaan. Zonder overdrijving kunnen banken daarom zelfs een beetje helpen tegen eenzaamheid.

Over de 20 aangewezen plaatsen is op het gemeentehuis overleg geweest. In veel gevallen konden de plaatsen direct worden overgenomen, en in een paar gevallen is gezamenlijk besloten te plekken nog iets te verschuiven.

Het bestuur is er mee ingenomen dat het overleg tussen het Werkgroepje Zitbanken van BasBEL en de mensen van de gemeente goed is verlopen en tot dit resultaat heeft geleid. En natuurlijk vindt het bestuur het leuk dat de naam van BasBEL daarmee opnieuw op een positieve manier in de krant kwam.

Door ‘gebiedsmanager’ is beloofd dat we op de eerste bank nog even mogen proefzitten (met een lid van klein postuur en een lid van groot postuur) om te zien of vooral de zithoogte van de banken voor iedereen voldoet.

Zodra dat zo is, moet BasBEL daarna nog maar eens op bezoek bij Laren en Blaricum. 

JS

RSIN = 857103337
KvK nr = 67637264