Namens de seniorenvereniging boden Joke Assinck en Mary van der Schaal op 26 februari een adviesbrief aan over de locaties

en uitvoering van zitbanken. Wethouder Theo Reijn nam het advies met genoegen in ontvangst.

Voor de toegankelijkheid van de openbare ruimte is van belang dat er voldoende zitbanken zijn, op de juiste plek en solide uitgevoerd.

Reijn beloofde de dames dat hij advies gaat bestuderen en kondigde aan dat hij eerdaags enkele nieuwe banken wil plaatsen. Hij nodigde de BasBEL-vrouwen vast uit te komen ‘proefzitten’.

De tekst van de door BasBEL aangeboden brief vindt u hieronder.

---------------------------------------------

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

                                             Aan het college van Burgemeester en Wethouders
                                             t.a.v. de portefeuillehouder Openbare Ruimte
                                             Postbus 71
                                             3755 ZH Eemnes

 Betreft: zitbanken

                                                                        Eemnes, 22 februari 2020

 

Geachte heer Reijn,

Graag komen wij tegemoet aan uw verzoek om vanuit onze seniorenvereniging wensen naar voren te brengen omtrent het plaatsen van nieuwe zitbanken. Op basis van de bevindingen  van een ‘Werkgroepje Banken’ doen wij hieronder eerst puntsgewijs voorstellen voor mogelijke locaties. Daarna leggen wij u nog enkele algemene suggesties voor.

Vooraf willen wij nog benadrukken zeer ingenomen te zijn met uw voornemen meer bankjes te plaatsen. Voor bijvoorbeeld moeders met kinderen, jongeren en zeker ook voor senioren vormen de bankjes een welkom rustpunt en vaak ook ontmoetingspunt in de openbare ruimte. Voor ouderen kunnen de zitbanken zelfs bepalend zijn of zij wel of niet op pad durven te gaan naar bijvoorbeeld winkels, een vriendin of het Huis van Eemnes. Het is daarom niet overdreven om te zeggen dat de banken zelfs een klein beetje kunnen bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid.

Suggesties locaties
Nieuwe banken zouden naar onze mening gewenst zijn op de onderstaande plaatsen. De beide eerste beogen vooral een rustpunt te bieden voor mensen die een ommetje maken vanuit de Eemhof.

 1. aan de fiets-driesprong nabij het water achter huisarts De Bruin
 2. langs de Noordersingel ter hoogte van Smalleveen
 3. bij de entree van het Huis van Eemnes
 4. bij de ingang van de Raadsvore
 5. bij de ingang van de Ploegvore
 6. aan de oostzijde van de Noordersingel ter hoogte van de toekomstige Tennisvore
 7. nabij supermarkt de Boni
 8. aan het fietspad tussen Meentweg en Roerdomp / Noordersingel
 9. aan de Stachouwerweg
 10. in de bocht van het Wilgenpaadje
 11. aan de Wakkerendijk bij de Nicolaaskerk (aan het geprojecteerde voetpad)
 12. tegenover de volkstuinen aan de oostzijde van de Noordersingel
 13. aan de fietsweg Te Veen Noord (met zicht op de polder)
 14. in of aan het parkje langs de Karwij
 15. aan de voorzijde van gemeentehuis
 16. aan de achterzijde van het gemeentehuis
 17. bij of in het plantsoen aan de westkant van de Mariaschool
 18. aan de groenstrook aan de zuidzijde van de Binder
 19. bij het hofje met nultreden-appartementen achter het gemeentehuis

Hiernaast zouden wij willen bepleiten dat alle bushokjes waar dat nu nog niet het geval is worden voorzien van een zitgelegenheid. Eveneens zouden wij willen voorstellen geld te reserveren voor bijvoorbeeld nog drie of vijf banken in de Zuidbuurt. Verder denken wij dat het voor ouders en grootouders prettig zou zijn als er bankjes (desnoods kleinere dan de gebruikelijke ‘4 zitsbanken’) komen bij ook de kleinere speelplekken.   

Algemeen
Aanvullend zouden wij allereerst nog de suggestie willen doen dat bij de uitvoering van de banken vooral goed naar de hoogte wordt gekeken. Niet zo hoog, dat je voeten de grond niet meer raken, en niet zo laag dat je haast niet meer overeind kunt komen.
Bij de uitvoering is ook van belang dat in ieder geval aan de voorzijde de bestrating desnoods zodanig wordt aangepast dat die direct grenst aan de bankjes. Prettig is het als aan de zijkant een bestrate opstelplek aanwezig is voor een rolstoel, zodat ook de rolstoelbegeleider even zijn of haar rust kan nemen.
Het lijkt ons goed om bij een aantal nieuwe banken (net zoals bij sommige bestaande) ook een prullenbak of vuilnisbak te plaatsen.
Het is even vanzelfsprekend als nog vaak vergeten, dat de banken vandaalbestendig (‘hufterproof’) moeten zijn. Houten liggers blijken soms in het niets te verdwijnen, terwijl te dun uitgevoerde betonnen banken meer dan eens worden vernield.

Wij weten dat er af en toe verzet bestaat tegen de banken, vooral van omwonenden die vrezen dat lawaaiige jongeren ze in bezit nemen, soms ook ’s avonds laat. In onze ogen moet zeker worden geprobeerd dit probleem tegen te gaan, vooral door jongeren een alternatief te bieden (wat ons betreft hebben de jongeren, die wij zelf ook ooit waren, recht op hun hangplekken), en daarnaast door wat meer toezicht (van buurtbewoners of wijk-agenten die de jongens en meiden naar plekken kunnen sturen die wat verder verwijderd zijn van slaapkamerramen).
Maar het gaat hierbij ook om belangenafweging en tolerantie; van onze kant zijn wij graag bereid om bijvoorbeeld op een avond met omwonenden uit te leggen dat zitbanken ook een groot goed zijn.

Wij weten dat het aantal hierboven gevraagde banken iets groter is dan wat de gemeente, bij monde van de gebiedsmanager Like van der Ham, in eerste instantie heeft gebudgetteerd. Daarom veroorloven wij ons de suggestie dat de gemeente aan bedrijven of andere organisaties de gelegenheid biedt om een zitbank te sponsoren of te ‘adopteren’, inclusief de ‘tegenprestatie’ van een metalen plaatje op de bank met vermelding van de sponsor.
Buiten het bestek van dit advies valt de uitwerking van de suggestie van een verschuiving binnen het groenbudget, bijvoorbeeld met een inrichting van groenstroken die meer past bij het polderkarakter van Eemnes, en die zowel goedkoper als landschappelijk fraaier is.

Een laatste suggestie betreft de bereikbaarheid. Graag zouden wij zien dat zeker in gebieden waar de aanleg van openbaar gebied plaatsvindt door of in opdracht van een particuliere gebiedsontwikkelaar de gemeente voldoende toezicht houdt op naleving van de ‘toegankelijkheidsnormen’ die algemeen voor het openbaar gebied en met name de trottoirs gelden. Het zou jammer zijn als zitbanken slecht bereikbaar zijn vanwege de veel te hoge trottoirbanden, vooral in de Zuidbuurt, waarover eerder ook regelmatig werd geklaagd door het Platform Gehandicapten Eemnes.

Slot
Nogmaals zeggen wij u dank, wethouder, voor de geboden gelegenheid onze reactie te geven. Het spreekt vanzelf dat wij desgewenst graag bereid zijn bovenstaande wensen en suggesties mondeling toe te lichten.

Hoogachtend en met vriendelijke groet,
Namens het bestuur en de Werkgroep Banken,

Secretaris BasBEL,
Ellen de Valk

BB/JS/22feb20                                                                                          

 

RSIN = 857103337
KvK nr = 67637264