De jaarlijkse ledenvergadering van BasBEL, woensdag 28 januari, was met een kleine veertig leden goed bezocht en mondde uit in veel

nieuwe ideeën voor het komende jaar. En lang voor de Bingo was het al gezellig.

Voorzitter René Kemperman en secretaris Ellen de Valk keken terug op een prima jaar van onze seniorenvereniging. Er waren geslaagde activiteiten waaraan veel leden deelnamen, zoals de Paasbrunch, de informatiemiddag mobiliteit, de boottocht door de Amersfoortse grachten, de Kerstmarkt in Soest en het Kerstdiner bij Marian. Opnieuw werden tientallen leden geholpen met de belastingaangifte. We brachten ieder kwartaal het BasBLAD uit en de website (Basbel.nl) bevatte steeds het actuele nieuws.

Een activiteit die nog vervolg behoeft is het pleidooi bij de gemeenten voor meer seniorenwoningen. Door toedoen van BasBEL werd in de Eemnesser woonvisie opgenomen dat het college met voorrang onderzoek moet doen naar de mogelijkheid van seniorenwoningen nabij voorzieningen. Maar het college talmt nog altijd met de uitvoering daarvan. In Laren en Blaricum gaat het Basbel-bestuur eveneens aan de bel trekken om meer te doen aan het wegwerken van het tekort aan senioren-woningen. Naast nieuwbouw is verder van belang dat voorzieningen worden getroffen in bestaande woningen. Gemeenten zouden ruimhartig moeten omgaan WMO-mogelijkheden om bijvoorbeeld een traplift te plaatsen.

Twee bestuursleden, Mary Van der Schaal - de Valk en Ine Laureijs, hebben laten weten dat ze hun werkzaamheden niet voortzetten. René Kemperman dankt hen voor hun jarenlange werkzaamheden. Hij is blij dat Mary als adviseur het bestuur blijft bijstaan. Anske Kemperman heeft aangeboden het bestuur te willen ondersteunen; de vergadering benoemt haar bij acclamatie en met warm applaus.
Het vele werk van Nico Groenwoud aan het BasBLAD, waarvoor de voorzitter hem uitgebreid dank zegt, wordt overgenomen door Frans Bührs.


Het ledenaantal is in 2019 met 40% gegroeid tot ongeveer 150. Dat geeft ook wat meer armslag bij het organiseren van nieuwe activiteiten.
Jan Sanders lichtte het lijstje toe van activiteiten die het bestuur in petto heeft, maar riep vooral op om suggesties te doen voor nog andere activiteiten. Het boottochtje in Amersfoort bijvoorbeeld was een suggestie van de jaarvergadering vorig jaar.
Ook in deze jaarvergadering laten de leden zich niet onbetuigd, en dragen zij veel ideeën aan, van een bezoek aan zandsculpturen tot het samen bijwonen van klassieke concerten.
Diverse leden laten weten dat een tochtje verder weg, een of twee keer per jaar, ook zou moeten kunnen, ook al is dat dan natuurlijk wat duurder. Suggesties die worden genoemd zijn een bezoek aan het circustheater in Schevingen en een busreisje naar Normandië.

Alle aanwezigen kunnen op een ‘stembiljet’ vijf voorkeursactiviteiten omcirkelen. Zo snel mogelijk na de vergadering zal het bestuur de uitslag van de activiteiten-verkiezing bekend maken.

De bijeenkomst wordt natuurlijk in stijl afgerond met de Bingo, afwisselend in stille concentratie en luidruchtig lachen.

JS

RSIN = 857103337
KvK nr = 67637264