De informatiemiddag op 16 oktober werd door het Basbel-bestuur niet voor niets georganiseerd. Maar liefst zo’n 70 leden en bezoekers ...

waren naar De Bongerd in Eemnes gekomen.
Vice-voorzitter Jan Sanders plaatste de middag in het teken van de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen. Als die eenzaamheid een van de grootste problemen is, dan is het ondersteunen van mobiliteit van senioren een middel om dit probleem in ieder geval te verlichten.

Wethouder Sven Lankreijer sloot zich daarbij aan. Zijn gemeente, Eemnes, wil er veel aan doen dat ouderen lang zelfstandig kunnen wonen, maar tegelijkertijd hun sociale contacten kunnen behouden. Dat vraagt om een breed ingestoken beleid. Bijvoorbeeld bij het bouwen. Veertig procent van de nieuwe woningen in Eemnes is een zogenaamde nultreden-woning. Over de locatie van die woningen wordt gesproken met BasBEL. Ook een doordachte inrichting van het openbaar gebied is van belang, legde Lankreijer uit. Een goed geplaatste zitbank onderweg kan voor een oudere al net de doorslag geven om nog zelf naar de winkel te lopen.

Boudewijn Quint, door Sanders geïntroduceerd als de eigen mobiliteitsman van BasBEL, gaf vervolgens een overzicht van diverse mogelijkheden voor ouderen om zich voor een klein bedrag van A naar B te verplaatsen. Hij besprak de mogelijkheden van de lokale WMO-taxi (in Laren de Latax) en de mogelijkheden voor grotere afstanden van de Valys-taxi. Daarnaast ging hij ondermeer in op de Zonnebloem-auto (voor rolstoelers met drie of vier ‘valide’ geleiders), en op de Larense rollybus.

Met enthousiasme roemde Quint het initiatief van de ANWB van “Auto-maatje” dat nu een paar jaar operationeel is. Daarbij worden mensen die vervoer zoeken, naar ziekenhuis, familie of markt (of dat nu dichtbij is of ver weg), in contact gebracht met vrijwilligers met een auto die er aardigheid in hebben anderen te helpen.

Al met al, zijn er vaak meer mogelijkheden dan je denkt, om je voor weinig geld te laten vervoeren, op een bovendien vaak nog leuke manier.

Quint dankte de gemeente, en vooral ambtenaar Like van der Ham, voor de ondersteuning bij het opstellen van een flyer waarin al die mogelijkheden op een rij worden gezet, inclusief telefoonnummers of andere contactmogelijkheden. 
[Die flyer is uitgedeeld aan de bezoekers van de mobiliteitsmiddag, en is op deze site direct onder dit verslag weergegeven. – redactie Basbel.nl ]

Na de pauze werd er door Sicco en Guido de Vries, van Comfort Advies in Baarn, een demonstratie gegeven van de mogelijkheden van de driewiel-fiets. Dat is een veilig en duurzaam middel voor ouderen die nog wel lekker willen fietsen, maar zich op de oude tweewieler toch onvoldoende zeker voelen. De driewieler is te verkrijgen met en zonder elektrische ondersteuning. De ‘vanaf-prijs’ van de fiets is ongeveer 1500 euro. Afhankelijk van de persoonlijke situatie, zo legde de gemeentelijk WMO-ambtenaar uit, bestaat de mogelijkheid dat de gemeente zorgt voor enige financiële rugwind.

Sanders sloot de middag met zichtbaar plezier af. Vanwege een tiental nieuwe leden, vanwege de goede samenwerking met de gemeente, maar vooral in de hoop dat het met hulp van BasBEL ook voor senioren allemaal een beetje op wieltjes loopt.

-------

 

 

 

 

RSIN = 857103337
KvK nr = 67637264