Als eenzaamheid een van de grootste, zo niet hét grootste probleem is van ouderen, dan is mobiliteit een sleutelbegrip bij het zoeken naar oplossingen. Op 16 oktober organiseert BasBEL een informatiemiddag ...

over mobiliteit in gebouw De Bongerd, Roeëllaan 15 in Eemnes.

Om deel te blijven nemen aan het maatschappelijk leven, is de mogelijkheid van senioren om zich te kunnen verplaatsen cruciaal, ook in een tijd dat je kunt ‘appen’ of  ‘facetimen’.

Gelukkig bestaan er diverse hulpmiddelen en voorzieningen: van rollator tot WMO-taxi, van Automaatje tot Zonnebloemauto, en van Valys tot Rollybus.

Op een informatiemiddag op 16 oktober zal onze eigen ‘mobiliteitsman’ Boudewijn Quint met een korte presentatie een overzicht te geven van al deze verschillende mogelijkheden, zodat iedereen door de bomen weer het bos kan zien. 

Er zijn meer mogelijkheden van goedkoop en gratis vervoer dan u denkt.

De eerste inleider van de middag is Sven Lankreijer, wethouder van ondermeer Verkeer en Vervoer in Eemnes. 

Na de pauze is er een korte demonstratie van elektrische driewielers. 
U bent van harte welkom vanaf 14.30 uur in gebouw de Bongerd, Jonkheer Roëlllaan 15 in Eemnes.

Wie dat wil kan na afloop blijven eten bij Marian; wel graag reserveren: 06 – 12 72 72 26.

Oh ja, en natuurlijk, net als bij alle BasBEL-activititeiten: als u vervoer nodig hebt, hoeft u maar even te bellen met Ine (06-51567856) of Ellen (035-5316079). Zij regelen een vrijwillige chauffeur die u graag wil rijden. 

 

 

RSIN = 857103337
KvK nr = 67637264