De gemeenteraad van Eemnes heeft eind januari de Woonvisie vastgesteld. Na aandringen van de BasBEL werd daarin als een van de prioriteiten ...

opgenomen dat het college onderzoek dient te verrichten naar de mogelijkheden om seniorenwoningen te bouwen binnen korte afstand van de voorzieningen. 

De nieuwe woonvisie (de vorige was pas een paar jaar oud) is vooral gemaakt op aandringen van het college van B&W dat aantrad na de raadsverkiezingen van vorig voorjaar. Verlaging van het bouwtempo in de polder is een belangrijke wens van het nieuwe college, en vooral van Dorpsbelang dat daarin de meerderheid heeft. 

Het uitgangspunt van de visie is: bouwen voor de Eemnesser behoefte. Dus niet bouwen voor de waan van de dag of een tijdelijke hype op de woningmarkt, neen, echt bouwen voor de toekomstige woonbehoeften van jongeren, ouderen, gezinnen en alleenstaanden in Eemnes. Dat uitgangspunt is breed onderschreven, ook door BasBEL 

Jammer is dat het college zo veel haast had en zich kennelijk de tijd niet gunde om dit goede uitgangspunt ook goed uit te werken. Anders dan bijvoorbeeld vorig jaar met nota Sociaal Domein, was er geen tijd voor vooroverleg (met deskundigen en belangengroeperingen), geen tijd voor inspraak en weinig tijd voor onderzoek. 

De Woonvisie laat daarvan de sporen zien. Zo is bijvoorbeeld niet onderzocht hoeveel 75- of 80-plussers over 10 of 15 jaar zijn, terwijl dat toch de groep is waarop je je beleid voor ouderenwoningen zou moeten richten. Ook een analyse van de hoeveelheid en de situering van bestaande seniorenwoningen (of “nultreden-woningen”) is in de nota niet te vinden. Evenmin echt grondig is de nota overigens op het gebied van de huisvesting van jongeren en starters.

Een lichtpuntje voor de ouderen in Eemnes is dat na aandringen van BasBEL op zo’n onderzoek, de CDA-fractie met een amendement kwam om in de Woonvisie als prioriteit een onderzoek op te nemen naar de mogelijkheden om seniorenwoningen te realiseren binnen korte afstand van de winkel- en andere voorzieningen. Wethouder Sven Lankreijer (PvdA) ontraadde het amendement omdat hij vond dat al genoeg deed. Maar daar waren zowel de oppositie- als de eigen coalitiepartijen het niet mee eens. Het CDA-amendement werd raadsbreed aangenomen. 

RSIN = 857103337
KvK nr = 67637264